transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conclusion

Författare och institution:
Sven Hemlin (Gothenburg Research Institute (GRI)); Carl Martin Allwood (Gothenburg Research Institute (GRI)); Ben Martin (-); Michael Mumford (-)
Publicerad i:
Creativity and leadership in science, technology and innovation. edited by Sven Hemlin, Carl Martin Allwood, Ben R. Martin, and Michael D. Mumford., s. 316-331
ISBN:
978-0-415-83484-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Routledge
Förlagsort:
NY: New York, USA
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
creativity, leadership, science, technology, innovation
Postens nummer:
181303
Posten skapad:
2013-08-13 16:19
Posten ändrad:
2014-03-05 10:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007