transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parametric excitation of dc current in a single-dot shuttle system via spontaneous symmetry breaking

Författare och institution:
Milton Eduardo Peña-Aza (Institutionen för fysik (GU)); A. Scorrano (-); Leonid Y. Gorelik (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens teori, Chalmers)
Publicerad i:
Physical Review B, 88 ( 3 ) s. artikel nr 035412
ISSN:
1098-0121
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We investigate theoretically the dynamics of a spatially symmetric shuttle system subjected to an ac gate voltage. We demonstrate that in such a system parametric excitation gives rise to mechanical vibrations when the frequency of the ac signal is close to the eigenfrequency of the mechanical subsystem. These mechanical oscillations result in a dc shuttle current in a certain direction due to spontaneous symmetry breaking. The direction of the current is determined by the phase shift between the ac gate voltage and the parametrically excited mechanical oscillations. The dependence of the shuttle current on the dc gate voltage is also analyzed.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Fysik ->
Den kondenserade materiens fysik
Nyckelord:
charge shuttle, transistor, transport
Postens nummer:
181266
Posten skapad:
2013-08-13 14:03
Posten ändrad:
2014-10-23 18:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007