transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Index Classes for Vector Fields and Their Relation to Certain Characteristic Classes

Författare och institution:
Oskar Hamlet (Institutionen för matematiska vetenskaper, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Mathematica Scandinavica, 112 ( 2 ) s. 216-224
ISSN:
1903-1807
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
While studying vector fields on manifolds with boundary there are three important indexes to consider. We construct three cohomology classes to compute these. We relate these classes to other classes, the relative Euler class as defined by Sharafutdinov and the secondary Chern-Euler class as defined by Sha. Our results also yield a new proof of the Poincare-Hopf index theorem.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Postens nummer:
181243
Posten skapad:
2013-08-13 12:55
Posten ändrad:
2015-03-05 14:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007