transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Novice mathematics students at the university: Experiences, orientations and expectations

Författare och institution:
Erika Stadler (-); Samuel Bengmark (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Hans Thunberg (-); Mikael Winberg (-)
Publicerad i:
M A D I F – 8, Åttonde Matematikdidaktiska Forskningsseminariet med SMDF,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Lärande och undervisning:
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
181242
Posten skapad:
2013-08-13 12:53
Posten ändrad:
2013-11-08 10:47

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007