transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Forskning och innovation - statens styrning av högskolans samverkan och nyttiggörande. Underlagsrapport till Expertgruppen för Studier i Offentlig Ekonomi

Författare och institution:
J Lidhard (-); Ulf Petrusson (Juridiska institutionen)
Antal sidor:
311
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Regeringskansliet, Finansdepartementet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik och samhälle
Postens nummer:
181177
Posten skapad:
2013-08-13 10:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007