transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Corynebacterium uterequi sp nov., a non-lipophilic bacterium isolated from urogenital samples from horses

Författare och institution:
L. Hoyles (-); K. Ortman (-); Sofia Cardew (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); G. Foster (-); F. Rogerson (-); Enevold Falsen (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Veterinary Microbiology, 165 ( 3-4 ) s. 469–474
ISSN:
0378-1135
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Three strains of a Gram-positive, catalase-positive, fermentative, non-lipophilic, previously unknown bacterium were isolated from urogenital samples taken from mares in Scotland (M401624/0011) and Sweden (VM 2074 and VM 2298(T)). All were deposited with the CCUG with tentative identifications as Corynebacterium spp. The strains were characterized using a polyphasic taxonomic approach. Biochemically, the strains were very similar to each other, but phylogenetically distinct from Corynebacterium species with validly published names (<= 95% sequence similarity). rpoB gene sequence data confirmed the strains belonged to the same species (>99% sequence similarity) and were distinct from species with validly published names (>13% sequence divergence). On the basis of phenotypic and sequence data, the strains represent a novel species within the genus Corynebacterium, for which the name Corynebacterium uterequi is proposed. The type strain is VM 2298(T) (=CCUG 61235(T) = DSM 45634(T)), isolated from equine uterus.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper ->
Mikrobiologi
Nyckelord:
Corynebacterium uterequi, 16S rRNA gene, rpoB, Spontaneous abortion, Urogenital, Equine ID, entification, tract, infection, pseudotuberculosis, strains, vagina, flora, rpob
Postens nummer:
181163
Posten skapad:
2013-08-13 09:38
Posten ändrad:
2013-08-13 09:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007