transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En oreglerad kärna av statsfunktionen

Författare och institution:
Tormod Otter Johansson (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Svensk Juristtidning, 2012 ( 5 ) s. 449
ISSN:
0039-6591
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Svenska militära internationella insatser är oreglerade i svensk rätt, trots att de sedan decennier utgjort en viktig del av det svenska försvarets verksamhet. I SOU 2011:76 föreslås emellertid en rättslig reglering avseende militär personals användning av våld vid sådana insatser. Artikelförfattaren ställer frågan om det hittills rådande juridiska vakuumet säger oss något om statens väsen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Förvaltningsrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Offentlig rätt ->
Konstitutionell rätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Straffrätt
Ytterligare information:
http://www.svjt.org/enoregleradkarnaavstatsfunktionens449/
Postens nummer:
181117
Posten skapad:
2013-08-12 14:08
Posten ändrad:
2013-08-28 10:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007