transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pair Lecturing Model-Driven Software Development

Författare och institution:
Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Tom Adawi (Institutionen för tillämpad informationsteknologi, Avdelningen för ingenjörsutbildningsvetenskap (EER)(Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Conference on Teaching and Learning - KUL,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
181037
Posten skapad:
2013-08-12 10:06
Posten ändrad:
2014-01-29 11:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007