transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Industrial Adoption of Model-Driven Engineering: Are the Tools Really the Problem?

Författare och institution:
Jon Whittle (-); John Hutchinson (-); Mark Rouncefield (-); Håkan Burden (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Rogardt Heldal (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers)
Publicerad i:
Lecture Notes of Computer Science, 8107 s. 1-17
ISBN:
978-3-642-41533-3
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Programvaruteknik
Ytterligare information:
MODELS 2013, 16th International Conference on Model-Driven Engineering Languages and Systems
Postens nummer:
181034
Posten skapad:
2013-08-12 10:01
Posten ändrad:
2013-11-20 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007