transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bank Risk Measurement: A Critical Evaluation at a European Bank

Författare och institution:
Gunnar Wahlström (Institutionen för ekonomi och samhälle)
Publicerad i:
Accounting and Finance Research, 2 ( 3 ) s. 24-36
ISSN:
1927-5986
E-ISSN:
1927-5994
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
Postens nummer:
180841
Posten skapad:
2013-08-07 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007