transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Physical Function and Fear of Falling 2 Years After the Health-Promoting Randomized Controlled Trial: Elderly Persons in the Risk Zone.

Författare och institution:
Lena Zidén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Greta Häggblom Kronlöf (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Susanne Gustafsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); Lillemor Lundin-Olsson (-); Synneve Dahlin-Ivanoff (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering)
Publicerad i:
The Gerontologist, 54 ( 3 ) s. 387-397
ISSN:
1758-5341
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
To investigate the effects of 2 different health-promoting interventions on physical performance, fear of falling, and physical activity at 3-month, 1-year, and 2-year follow-ups of the study Elderly Persons in the Risk Zone.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Falls, Frailty, Health promotion, Intention to treat analysis, Oldest old, Self-efficacy
Postens nummer:
180810
Posten skapad:
2013-08-07 12:31
Posten ändrad:
2014-08-26 14:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007