transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Målstyrning och mellanchefers arbete - hierarki, delaktighet och tillfälligheternas spel

Författare och institution:
Margaretha Milsta (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
91-7871-412-5
Antal sidor:
243
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Linköping Studies in Education and Psychology No 40
Förlagsort:
Linköping University
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
180750
Posten skapad:
2013-08-06 15:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007