transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effect of immunotherapy with bapineuzumab on cerebrospinal fluid biomarker levels in patients with mild to moderate Alzheimer disease.

Författare och institution:
Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Juha O Rinne (-); Stephen Salloway (-); Jenny Wei (-); Ronald Black (-); Michael Grundman (-); Enchi Liu (-)
Publicerad i:
Archives of neurology, 69 ( 8 ) s. 1002-10
ISSN:
1538-3687
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Given the slow and variable clinical course of Alzheimer disease, very large and extended clinical trials are needed to identify a beneficial clinical effect of disease-modifying treatments. Therefore, biomarkers are essential to prove that an anti-β-amyloid (Aβ) drug candidate affects both Aβ metabolism and plaque load as well as downstream pathogenic mechanisms.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Aged, Alzheimer Disease, cerebrospinal fluid, drug therapy, epidemiology, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Antibodies, Monoclonal, Humanized, therapeutic use, Biological Markers, cerebrospinal fluid, Cohort Studies, Double-Blind Method, England, epidemiology, Female, Finland, epidemiology, Humans, Immunotherapy, methods, Male, Middle Aged, Peptide Fragments, cerebrospinal fluid, Treatment Outcome, United States, epidemiology, tau Proteins, cerebrospinal fluid
Postens nummer:
180738
Posten skapad:
2013-08-06 15:08
Posten ändrad:
2013-10-04 14:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007