transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att berika barns musikaliska lyssnande

Författare och institution:
Pernilla Lagerlöf (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
I. Pramling Samuelsson & I. Tallberg Broman (red.), Barndom, lärande och ämnesdidaktik, s. 177-192
ISBN:
9789144091037
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
180675
Posten skapad:
2013-08-06 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007