transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stronger T Cell Immunogenicity of Ovalbumin Expressed Intracellularly in Gram-Negative than in Gram-Positive Bacteria

Författare och institution:
Anna Martner (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Sofia M Östman (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Stefan Lundin (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Carola Rask (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Viktor Björnsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar); Esbjörn Telemo (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Vincent Collins (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); L. Axelsson (-); Agnes E Wold (Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar)
Publicerad i:
Plos One, 8 ( 5 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This study aimed to clarify whether Gram-positive (G+) and Gram-negative (G-) bacteria affect
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
toll-like receptors, inducible gene-expression, human dendritic cells, lactic-acid bacteria, lactobacillus-plantarum, cytokine responses, different patterns, human monocytes, antigen, vectors
Postens nummer:
180665
Posten skapad:
2013-08-06 11:38
Posten ändrad:
2016-08-22 13:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007