transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fluid biomarkers for Alzheimer's disease: standardization and recent developments.

Författare och institution:
Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Pieter Jelle Visser (-)
Publicerad i:
Biomarkers in medicine, 6 ( 4 ) s. 363-4
ISSN:
1752-0371
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
Alzheimer Disease, diagnosis, metabolism, pathology, Amyloid beta-Peptides, cerebrospinal fluid, Biological Markers, analysis, blood, cerebrospinal fluid, Humans
Postens nummer:
180636
Posten skapad:
2013-08-06 10:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007