transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What is a certified reference material?

Författare och institution:
Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Biomarkers in medicine, 6 ( 4 ) s. 369-70
ISSN:
1752-0371
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Neurologi
Nyckelord:
Alzheimer Disease, metabolism, pathology, Biological Markers, blood, cerebrospinal fluid, Blood Proteins, standards, Humans, Immunoassay, standards
Postens nummer:
180635
Posten skapad:
2013-08-06 10:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007