transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Nordicom Information 1-2/2013

Redaktör(er):
Ulla Carlsson (Nordicom (2013-))
ISBN:
978-91-86523-68-8
Antal sidor:
200
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Nordicom
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
Innehåll: Dag Elgesem & Linda Elen Olsen: Ungdoms forholdtill nyheter. en studie basert på mediedagbok. Charlotte Wien: Formidlere af faglige fakta och samfundsdebattörer? Om forskeres rolle i nyhetsmedierne. Lennart Weibull: Är partpressen död eller levande? Reflexioner från ett presshistoriskt seminarium. Peter Dahlgren: Sociala medier och demokrati. Vad är ett 'realistiskt' perspektiv? Aktuellt om Yttrandefrihet, Aktuella forskningsprojekt, Från forskarföreningarna i Norden, Forskningsanslag 2012, Doktorsavhandlingar 2012
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
Ytterligare information:
Nordicom Information är en tidskrift på de nordiska språken, som utges med 4 nr/år, och innehåller artiklar (refereed), recensioner, översikter, presentationer av aktuella forskningsprojekt samt notiser om ny litteratur. Nordicom Information riktar sig till såväl forskare och studenter som forskningens brukare, t ex politiska beslutsfattare, journalister, företrädare för myndigheter och medieföretag, lärare och den intresserade allmänheten. I Nordicom Information kan nordiska medieforskare, både seniora och juniora, publicera artiklar på sitt eget språk, se publicering av artiklar. Tidskriften finns som fullltext med ett års fördröjning.
Postens nummer:
180596
Posten skapad:
2013-08-06 08:18
Posten ändrad:
2013-10-01 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007