transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Contrast echocardiography reveals apparently normal coronary perfusion in a rat model of stress-induced (Takotsubo) cardiomyopathy.

Författare och institution:
Björn Redfors (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Yangzhen Shao (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin); Johannes Wikström (-); Alexander R Lyon (-); Anders Oldfors (Institutionen för biomedicin); Li-Ming Gan (-); Elmir Omerovic (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
European heart journal cardiovascular Imaging, 15 ( 2 ) s. 152-157
ISSN:
2047-2412
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Stress-induced cardiomyopathy (SIC) is an important differential diagnosis to acute myocardial infarction (AMI) that is associated with significant morbidity and mortality. The typical hallmark of SIC is left-ventricular apical akinesia but preserved function in basal segments. Catecholamines are postulated to play an important role in SIC but the precise pathophysiology is incompletely understood. Whether myocardial perfusion of the affected segments is impaired in SIC has been debated and remains unknown.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Nyckelord:
Animal models of cardiovascular disease, Catecholamines, Echocardiography, Tako-tsubo syndrome
Postens nummer:
180507
Posten skapad:
2013-08-05 09:41
Posten ändrad:
2014-02-26 13:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007