transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Renal Pelvic and Ureteral Tumors and Tumors Frequently Found in the Renal Medullary Region.

Författare och institution:
V A Abrahams (-); S L Johansson (-); Sten Holmäng (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för urologi); Ramalingam Preetha (-)
Publicerad i:
Practical Renal Pathology. A diagnostic approach., s. 313-314
ISBN:
978-0-443-06966-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Elsevier Saunders.
Förlagsort:
Philadelphia, USA
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Urologi och njurmedicin
Postens nummer:
180494
Posten skapad:
2013-08-05 08:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007