transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Friluftsliv i förändring – ett forskningsprogram

Författare och institution:
Peter Fredman (-); Anders Mossing (-); Klas Sandell (-); Marie Stenseke (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Lars Emmelin (-)
Publicerad i:
Friluftsliv i förändring. Resultat från ett forskningsprogram, Slutrapport. Naturvårdsverket rapport 6547, s. 11-24
ISBN:
978-91-620-6547-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Naturvårdsverket
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi
Nyckelord:
Friluftsliv, naturturism, naturvård, Sverige
Ytterligare information:
Rapport No. 27, Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, Östersund.
Postens nummer:
180468
Posten skapad:
2013-08-02 13:49

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007