transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uncoupling of Natural IgE Production and CD23 Surface Expression Levels

Författare och institution:
Wei-Cheng Ren (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Kristina Lagerstedt (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Ola Grimsholm (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Anna Stern (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning); Jia-Bin Sun (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Yu Fang (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Zou Xiang (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Inga-Lill Mårtensson (Institutionen för medicin, avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning)
Publicerad i:
Plos One, 8 ( 4 )
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
CD23, the low affinity receptor for immunoglobulin E (IgE), has been proposed to play a critical role in
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
b-cell development, fc-epsilon-rii, immunoglobulin-e, lymphocyte, receptor, genetic-variation, murine cd23, hyper ige, mice, mouse, mutagenesis
Postens nummer:
180458
Posten skapad:
2013-08-02 11:13

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007