transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Assessment of Ventricular Repolarization Variability with the DeltaT50 Method Improves Identification of Patients with Congenital Long QT Syndromes

Författare och institution:
C. Abrahamsson (-); Corina-Dana Dota (-); B. Skallefell (-); L. Carlsson (-); L. Frison (-); A. Berggren (-); Nils Edvardsson (Institutionen för medicin); G. Duker (-)
Publicerad i:
Annals of Noninvasive Electrocardiology, 18 ( 3 ) s. 240-250
ISSN:
1082-720X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background We analyzed ventricular repolarization variability in genotyped long QT syndrome (LQTS)
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
beat-to-beat, QT variability, long QT syndrome, automatic analysis, repolarization, interval, exercise, forms, risk, management, duration, events
Postens nummer:
180449
Posten skapad:
2013-08-02 09:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007