transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Analysis of Adult Neurogenesis: Evidence for a Prominent "Non-Neurogenic" DCX-Protein Pool in Rodent Brain

Författare och institution:
T. Kremer (-); R. Jagasia (-); A. Herrmann (-); H. Matile (-); E. Borroni (-); F. Francis (-); Hans-Georg Kuhn (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering); C. Czech (-)
Publicerad i:
Plos One, 8 ( 5 ) s. e59269
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Here, we have developed a highly sensitive immunoassay for Dcx to characterize expression in brain
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
microtubule-associated protein, doublecortin-like-kinase, neuronal, migration, knockout mice, hippocampal neurogenesis, structural, plasticity, transgenic mice, dentate gyrus, rat neocortex, expression
Postens nummer:
180430
Posten skapad:
2013-08-01 14:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007