transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Språk och lärande som sociokulturell konstruktion – Lågutbildade invandrare på den svenska kunskapsarenan

Författare och institution:
Marie Carlson (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Pedagogisk forskning i Sverige, Årg 1 ( 3 ) s. 145-152
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
literacy, migration, etnicitetsfrågor, språk- och utbildningspolitik
Postens nummer:
180413
Posten skapad:
2013-07-31 19:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007