transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Guidelines for the treatment of valvular heart disease (version 2012). Joint task force for the treatment of valvular heart disease of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Association for Cardiothoracic Surgery (EACTS)

Linee guida per il trattamento delle valvulopatie (versione 2012). Task force congiunta per il trattamento delle valvulopatie della società europea di cardiologia (ESC) e dell'associazione europea di chirurgia cardiotoracica (EACTS)

Författare och institution:
A. Vahanian (-); O. Alfieri (-); F. Andreotti (-); M. J. Antunes (-); G. Baron-Esquivias (-); H. Baumgartner (-); M. A. Borger (-); T. P. Carrel (-); M. De Bonis (-); A. Evangelista (-); V. Falk (-); B. Iung (-); P. Lancellotti (-); L. Pierard (-); S. Price (-); H. J. Schafers (-); G. Schuler (-); J. Stepinska (-); Karl Swedberg (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin & Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC)); J. Takkenberg (-); U. O. Von Oppell (-); S. Windecker (-); J. L. Zamorano (-); M. Zembala (-)
Publicerad i:
Giornale Italiano di Cardiologia, 14 ( 3 ) s. 167-214
ISSN:
1827-6806
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
italienska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin
Nyckelord:
Arrhythmias, Cardiac/surgery, Balloon Valvuloplasty/methods, Cardiac Catheterization/*methods, Cardiotonic Agents/therapeutic use, Coronary Disease/surgery, Diagnostic Imaging/methods, Endocarditis, Non-Infective/prevention & control, Heart Valve Diseases/diagnosis/etiology/*surgery, *Heart Valve Prosthesis, Heart Valve Prosthesis Implantation/*methods, Humans, Rheumatic Fever/prevention & control, Risk Assessment
Postens nummer:
180391
Posten skapad:
2013-07-31 10:09
Posten ändrad:
2015-03-27 12:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007