transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Vuxna med autismspektrumstörningar-klinik.

Författare och institution:
Lena Nylander (Gillbergcentrum)
Publicerad i:
In: G. Thernlund (red.), ADHD och autismspektrum i ett livsperspektiv. En klinisk introduktion till utvecklingsrelaterade kognitivafunktionsproblem. ,
ISBN:
9144069006
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Psykiatri ->
Barn- och ungdomspsykiatri
Postens nummer:
180338
Posten skapad:
2013-07-29 17:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007