transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Uppdrag Mångfald – Lärarutbildning i omvandling.

Redaktör(er):
Marie Carlson (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
978-91-89140-59-2
Antal sidor:
322
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Boréa Bokförlag
Förlagsort:
Umeå
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Nyckelord:
Lärarutbildning, reformer, klass, kön, etnicitet, etnografi, textanalys
Postens nummer:
180331
Posten skapad:
2013-07-29 15:16
Posten ändrad:
2013-08-29 17:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007