transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svenska för invandrare - brygga eller gräns? Syn på kunskap och lärande inom sfi-undervisningen

Författare och institution:
Marie Carlson (Sociologiska institutionen)
ISBN:
91-44-03232-3
Antal sidor:
258
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2003
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Undervisningen i svenska för invandrare har ofta fått symbolisera integrationspolitikens misslyckande - inte minst i mediadebatten. Men hur ses verksamheten av dem som själva ingår i den? Och vilken bild av Sverige är det som framträder i undervisningen? Dessa frågor är utgångspunkt för denna bok om sfi-utbildning. Författaren ger en tankeväckande analys av begrepp som ofta används i diskussionen: ”integration”, ”invandrare”, ”elev”, ”tradition”, ”modernitet”, ”jämställdhet”, ”medbestämmande” och ”demokrati”. "Det ”svenska” som norm är påtagligt. Och hur språkliga uttryck, kategoriseringar och idéer påverkar vårt sätt att tänka om kunskap och lärande. Styrdokument och läromedel har granskats, liksom hur SFI samspelar med omgivande institutioner och med samhällsutvecklingen. Kursdeltagare och utbildare berättar hur de tänker och resonerar om sfi-utbildningen. Boken, en något nedkortad version av Marie Carlsons avhandling, riktar sig till alla som är intresserade av språk, utbildning och etnicitetsfrågor och kan användas inom grund- och forskarutbildning på universitet liksom i fortbildning för olika yrkesgrupper.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Nyckelord:
Språk, identitet, diskurs, genus, etnicitet, språkpolitik, integration, vuxenutbildning, kritiska perspektiv, lärande i utbildnings- och samhällskontexter.
Postens nummer:
180296
Posten skapad:
2013-07-29 12:09
Posten ändrad:
2013-07-29 12:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007