transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Empirical studies concerning the maintenance of UML diagrams and their use in the maintenance of code: A systematic mapping study

Författare och institution:
A. M. Fernandez-Saez (-); M. Genero (-); Michel Chaudron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU))
Publicerad i:
Information and Software Technology, 55 ( 7 ) s. 1119-1142
ISSN:
0950-5849
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap
Nyckelord:
UML, Empirical studies, Software maintenance, Systematic mapping study, Systematic literature, maintainability, guidelines, quality, models
Postens nummer:
180286
Posten skapad:
2013-07-29 08:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007