transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparing between Maximum Likelihood Estimator and Non-Linear Regression estimation procedures for Software Reliability Growth Modelling

Författare och institution:
Rakesh Rana (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Miroslaw Staron (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Christian Berger (Institutionen för data- och informationsteknik (GU)); Jörgen Hansson (Institutionen för data- och informationsteknik, Software Engineering (Chalmers), Chalmers); Martin Nilsson (-); Fredrik Törner (-)
Publicerad i:
IWSM-Mensura 2013, Ankara, Turkey,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Datorsystem
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Inbäddad systemteknik
Postens nummer:
180275
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2013-07-27 18:03
Posten ändrad:
2014-01-29 11:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007