transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elever i särskild undervisningsgrupp. En studie med barnens perspektiv i fokus.

Författare och institution:
Yvonne Karlsson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-47-09353-3
Antal sidor:
169
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Liber
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Boken handlar om hur skolan och samhället ser på elever i särskilda undervisningsgrupper men framför allt om hur eleverna ser på sin egen situation. Barnens perspektiv sätts i fokus och samtidigt betonas hur marginaliserade elever kan synliggöras. I boken diskuteras hur barn med extra behov av stöd konkret bemöts i skolan samt vilka möjligheter de själva har att påverka sin situation i den särskilda undervisningsgruppen.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Nyckelord:
Särskild undervisningsgrupp, specialpedagogik, barns perspektiv, identitet, kommunikation
Postens nummer:
180221
Posten skapad:
2013-07-19 18:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007