transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Structural and cognitive social capital and depression among older adults in two Norcic regions

Författare och institution:
A. K. Forsman (-); F. Nyqvist (-); Isabell Schierenbeck (Institutionen för globala studier); Yngve Gustafson (-); K. Wahlbeck (-)
Publicerad i:
Aging & Mental Health, 16 ( 6 ) s. 771-779
ISSN:
1360-7863
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Nyckelord:
social capital, mental wellbeing, older adults, focus groups, population-based survey, health, life
Postens nummer:
179852
Posten skapad:
2013-07-05 08:57
Posten ändrad:
2013-09-26 16:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007