transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

First episodes of genital herpes in a Swedish STD population: a study of epidemiology and transmission by the use of herpes simplex virus (HSV) typing and specific serology.

Författare och institution:
Gun-Britt Löwhagen (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); Petra Tunbäck (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi); K Andersson (-); Tomas Bergström (Institutionen för laboratoriemedicin, Avdelningen för klinisk virologi); G Johannisson (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för dermatologi och venereologi)
Publicerad i:
Sexually transmitted infections, 76 ( 3 ) s. 179-82
ISSN:
1368-4973
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2000
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To determine the proportion of herpes simplex virus type 1 (HSV-1) and HSV type 2 (HSV-2) in first episodes of genital herpes. To evaluate the use of HSV specific serology for classifying first episodes of genital herpes and for defining HSV serostatus in the patients' sexual partners.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Dermatologi och venereologi
Nyckelord:
Adolescent, Adult, Female, Herpes Genitalis, diagnosis, epidemiology, transmission, Herpesvirus 1, Human, isolation & purification, Herpesvirus 2, Human, isolation & purification, Humans, Male, Middle Aged, Prevalence, Recurrence, Serology, methods, Sexual Behavior, Sexual Partners, Sweden, epidemiology
Postens nummer:
179827
Posten skapad:
2013-07-04 13:28

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007