transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Barndom, lärande och ämnesdidaktik

Redaktör(er):
Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Ingegerd Tallberg Broman (-)
ISBN:
978-91-44-09103-7
Antal sidor:
228
Publikationstyp:
Bok, med redaktör
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
små barn, förskola, ämnesdidaktik, barndom
Postens nummer:
179817
Posten skapad:
2013-07-04 12:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007