transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

RÖDLISTNING AV ARTER - hur och varför?

Författare och institution:
Lars Arvidsson (Institutionen för biologi och miljövetenskap)
Publicerad i:
KVVS Årsbok 2012, pp. 87-117,
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Rödlistning i Sverige har pågått i ca 25 år och dokumenteras i den s.k. "ArtDatabanken", tidigare "Databanken för hotade arter". Ett antal expertkommittéer, i vilka författaren är verksam, urarbetar underlag för bl.a. den årligen utgivna "Rödlistan". Samtidigt som denna lista utgör en inventering av ett mycket stort antal arter, så tjänar den som underlag för olika typer av miljövårdsarbete i vårt land. Liknande verksamhet förekommer i ett antal andra länder. Uppsatsen ingår som en del i KVVS Årsbok 2012.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Biologiska vetenskaper
Nyckelord:
Artbevarande, Artdatabanken, Biologisk mångfald, Hotbilder, Naturvård, Rödlista, Rödlistning
Postens nummer:
179810
Posten skapad:
2013-07-04 12:04
Posten ändrad:
2016-05-04 13:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007