transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

En demokratisk pedagogik i samspel med barnen

Författare och institution:
Jan-Erik Johansson (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
A. Greve, S. Mörreaunet, N. Winger (red.), Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen, s. 91-103
ISBN:
978-82-450-1281-1
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Fagbokforlaget
Förlagsort:
Bergen
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
små barn, förskolebarn, förskola, barnehage, demokrati, lika värde, relationer
Postens nummer:
179803
Posten skapad:
2013-07-04 11:44
Posten ändrad:
2013-07-22 10:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007