transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The use of visual assessment of dental radiographs for identifying women at risk of having osteoporosis: the OSTEODENT project.

Författare och institution:
Christina Lindh (-); Keith Horner (-); Grethe Jonasson (Institutionen för odontologi); Peter Olsson (-); Madeleine Rohlin (-); Reinhilde Jacobs (-); Kety Karayianni (-); Paul van der Stelt (-); Judith Adams (-); Elizabeth Marjanovic (-); Sue Pavitt (-); Hugh Devlin (-)
Publicerad i:
Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology, and endodontics, 106 ( 2 ) s. 285-93
ISSN:
1528-395X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The objective of this study was to investigate the diagnostic accuracy of visual assessment of the trabecular pattern in intraoral periapical radiographs to identify female subjects at risk of having osteoporosis.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Annan medicin och hälsovetenskap
Nyckelord:
Absorptiometry, Photon, Aged, Bicuspid, radiography, Bone Density, physiology, Case-Control Studies, Female, Femur, radiography, Humans, Lumbar Vertebrae, radiography, Mandible, radiography, Maxilla, radiography, Middle Aged, Osteoporosis, diagnosis, Radiography, Bitewing, Reproducibility of Results, Risk Factors, Sensitivity and Specificity
Postens nummer:
179766
Posten skapad:
2013-07-03 19:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007