transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evidens och existens. Evidensbaserad undervisning i ljuset av lärares erfarenheter.

Författare och institution:
Magnus Levinsson (Institutionen för didaktik och pedagogisk profession)
ISBN:
978-91-7346-756-8
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Datum för examination:
2013-06-19
Tidpunkt för examination:
13:00
Lokal:
Kjell Härnqvistsalen, Pedagogen Hus A, Göteborg
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
179702
Posten skapad:
2013-07-03 10:30
Posten ändrad:
2013-07-22 10:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007