transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Crystal structures exploring the origins of the broader specificity of Escherichia coli heat-labile enterotoxin compared to cholera toxi

Författare och institution:
Åsa Holmner (-); A Mackenzie (-); Mats Ökvist (-); Lena Jansson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Michael Lebens (Institutionen för biomedicin, avdelningen för mikrobiologi och immunologi); Susann Teneberg (Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi); Ute Krengel (-)
Publicerad i:
Journal of Molecular Biology, 406 s. 387-402
ISSN:
0022-2836
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2011
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
Postens nummer:
179598
Posten skapad:
2013-07-01 16:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007