transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Husby and territorial stigma in Sweden

Författare och institution:
Ove Sernhede (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande); Håkan Thörn (Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap); Catharina Thörn (Institutionen för kulturvetenskaper)
Publicerad i:
OpenDemocray www.opendemocracy.net 10 juni 2013,
Publikationstyp:
Artikel, forskningsöversikt
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
179461
Posten skapad:
2013-06-28 12:12

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007