transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Verksamhetsutveckling och chefsarbete

Författare och institution:
Ewa Wikström (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation); Rebecka Arman (Företagsekonomiska institutionen, Management & Organisation)
Publicerad i:
Att utveckla vården - Erfarenheter av kvalitet, verksamhetsutveckling, s. 79-94
ISBN:
978-91-44-09077-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Studentlitteratur
Förlagsort:
Lund
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Svensk hälso- och sjukvård är under stark omvandling drivet av både yttre förändringar och interna förändringsinitiativ. Bland de yttre förändringarna märks exempelvis Lagen om Valfrihet där den politiska uppfattningen är att lagen skall leda till större valfrihet i vården. Vårdval Primärvård är obligatoriskt i hela Sverige och har fått stora effekter på primärvårdens förutsättningar. På många sätt är det dock de interna förändringarna som på sikt sätter störst avtryck i hur verksamheten organiseras och styrs. I denna bok riktas fokus mot försöken att leverera högre värde till patienter och brukare genom satsningar på kvalitet, förbättringsarbete och verksamhetsutveckling. I boken samlas några av Sveriges främsta forskargrupper kring förnyelsefrågor i hälso- och sjukvård för att ge ett både teoretiskt och praktiskt perspektiv på den livaktiga förändringsaktivitet som utspelar sig just nu. En översikt av detta slag har länge saknas och i denna unika samling får läsaren möta förnyelseinitiativ i en rad av Sveriges landsting och regioner. Att utveckla vården ställer kritiska och relevanta frågor kring dessa förändringsinitiativ och den lämpar sig som kurslitteratur i kvalitets- och förbättringsarbete, på högskolor och universitet, men också för läkar utbildningar på ST-nivå och vidareutbildningar inom vård och omsorg. Boken kan också med fördel läsas av alla som intresserar sig för utvecklingsfrågor i hälso- och sjukvård.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
179446
Posten skapad:
2013-06-28 11:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007