transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Occurrence and future history of oesophageal symptoms in an urban Swedish population: results of a questionnaire-based, ten-year follow-up study.

Författare och institution:
Magnus Ruth (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Caterina Finizia (Institutionen för särskilda specialiteter, Avdelningen för öron, näs- och halssjukdomar); Lars Lundell (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för kirurgi)
Publicerad i:
Scandinavian journal of gastroenterology, 40 ( 6 ) s. 629-35
ISSN:
0036-5521
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2005
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the occurrence and changes over time of upper gastrointestinal symptoms in adult subjects randomly recruited from the general population.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Adult, Age Distribution, Aged, Esophagoscopy, methods, Female, Follow-Up Studies, Gastroesophageal Reflux, diagnosis, epidemiology, Gastrointestinal Diseases, diagnosis, epidemiology, Heartburn, diagnosis, epidemiology, Humans, Male, Middle Aged, Prevalence, Prospective Studies, Questionnaires, Risk Assessment, Severity of Illness Index, Sex Distribution, Sweden, epidemiology, Time Factors, Urban Population
Postens nummer:
179440
Posten skapad:
2013-06-28 10:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007