transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

TGF-β1 promotes transition of mesothelial cells into fibroblast phenotype in response to peritoneal injury in a cell culture model.

Författare och institution:
Peter Falk (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Eva Angenete (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Maria Bergström (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi); Marie-Louise Ivarsson (-)
Publicerad i:
International journal of surgery (London, England), 11 ( 9 ) s. 977–982
ISSN:
1743-9159
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Peritoneal adhesions are a clinical problem. A key to the understanding of peritoneal adhesions is to study the healing of mesothelial cells within the peritoneal cavity following surgery. Transforming growth factor beta (TGF-βs) affects this healing process. The aim of this study was to investigate the effects of different concentrations of TGF-β1 on the healing rate and healing properties of mesothelial cells.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kirurgi
Nyckelord:
Adhesion formation, Mesothelial cells, Peritoneum, Transforming growth factor, Proliferation and experimental model
Postens nummer:
179428
Posten skapad:
2013-06-28 07:35
Posten ändrad:
2014-01-10 11:35

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007