transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Awareness, Transience and Temporality: Design Opportunities from Rah Island

Författare och institution:
Pedro Ferreira (-); Pedro Sanches (-); Alexandra Weilenmann (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
14th IFIP TC13 Conference on Human-Computer Interaction (Interact'13),
ISBN:
978-3-642-40479-5
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)
Postens nummer:
179389
Posten skapad:
2013-06-27 12:58
Posten ändrad:
2013-10-08 11:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007