transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Multimodal Cognitive Behavioural Treatment

Författare och institution:
Jesper Lundgren (Psykologiska institutionen); Ulla Wide Boman (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Cognitive behaviour therapy for dental phobia and anxiety / edited by Lars-Göran Öst and Erik Skaret., s. 109-118
ISBN:
9781118499825
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Wiley-Blackwell
Förlagsort:
Chichester
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This chapter contains sections titled: * Historical Background * The First Treatment Method * The Revised Treatment * The Current Treatment * References
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Biofeedback techniques, Cognitive restructuring, Dental anxiety (DA), Dental phobia (DP), Exposure
Postens nummer:
179386
Posten skapad:
2013-06-27 12:39
Posten ändrad:
2013-07-04 15:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007