transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

A single session of motivational interviewing as an additive means to improve adherence in periodontal infection control: a randomized controlled trial.

Författare och institution:
Jane Stenman (Institutionen för odontologi, sektion 2); Jesper Lundgren (Psykologiska institutionen); Jan Wennström (Institutionen för odontologi, sektion 2); Jessica S Ericsson (Institutionen för odontologi, sektion 2); Kajsa H. Abrahamsson (Institutionen för odontologi, sektion 2)
Publicerad i:
Journal of clinical periodontology, 39 ( 10 ) s. 947-954
ISSN:
1600-051X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To evaluate the effect of a single session of motivational interviewing (MI) on self-performed periodontal infection control.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Odontologisk beteendevetenskap
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Parodontologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Nyckelord:
Adult, Attitude to Health, Behavior Therapy, methods, Chronic Periodontitis, psychology, therapy, Dental Prophylaxis, psychology, Female, Humans, Male, Middle Aged, Motivational Interviewing, Oral Health, Patient Acceptance of Health Care, psychology, Patient Compliance, psychology, Self Care, psychology, Single-Blind Method, Treatment Outcome
Postens nummer:
179385
Posten skapad:
2013-06-27 12:31
Posten ändrad:
2015-11-04 13:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007