transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An adaptive finite element method for Fredholm integral equations of the first kind and its verification on experimental data

Författare och institution:
N. Koshev (-); Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Central European Journal of Mathematics, 11 ( 8 ) s. 1489-1509
ISSN:
1895-1074
E-ISSN:
1644-3616
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We propose an adaptive finite element method for the solution of a linear Fredholm integral equation of the first kind. We derive a posteriori error estimates in the functional to be minimized and in the regularized solution to this functional, and formulate corresponding adaptive algorithms. To do this we specify nonlinear results obtained earlier for the case of a linear bounded operator. Numerical experiments justify the efficiency of our a posteriori estimates applied both to the computationally simulated and experimental backscattered data measured in microtomography.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Geometri
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Algebra och logik
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Sannolikhetsteori och statistik
Nyckelord:
Fredholm integral equation of the first kind, Ill-posed problem, Adaptive finite element method, A posteriori error estimates, Tikhonov functional, Regularized solution
Postens nummer:
179332
Posten skapad:
2013-06-27 10:17
Posten ändrad:
2013-08-30 08:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007