transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

OECD:s rapport Addressing Base Erosion and Profit Shifting

Författare och institution:
David Kleist (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Skattenytt, ( 7-8 ) s. 535-542
ISSN:
0346-1254
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det finns en utbredd uppfattning om att många stater förlorar stora skatteinkomster till följd av multinationella företags skatteplanering. Det är ingen tvekan om att det finns ett starkt politisk tryck på området. OECD har därför, på uppdrag av G20, tagit fram en rapport som ska ligga till grund för åtgärder på området. Rapporten kan komma att få stor betydelse för den internationella skatterättens utveckling. Syftet med artikeln är att ge en översiktlig beskrivning av rapportens innehåll samt att diskutera vad rapporten kan tänkas leda till på sikt.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Finansrätt
Nyckelord:
base erosion profit shifting skatteplanering skatteflykt
Postens nummer:
179331
Posten skapad:
2013-06-27 10:15

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007