transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimal burn-in and preventive maintenance warranty strategies with time-dependent maintenance costs

Författare och institution:
Mahmood Shafiee (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Maxim Finkelstein (-); Ming J. Zuo (-)
Publicerad i:
IIE Transactions, 45 ( 9 ) s. 1024-1033
ISSN:
0740-817X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
This article considers the determination of the optimal burn-in time, the degree of preventive maintenance, and the preventive maintenance interval (or, equivalently, the number of preventive maintenance actions) for warranted products with time-dependent maintenance costs. The expected cost function is derived by adopting an appropriate age-reduction model and the determination of the optimal joint solution is discussed. Finally, the impact of providing a burn-in/preventive maintenance program is evaluated through numerical examples.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Annan maskinteknik ->
Industriell organisation, administration och ekonomi
Nyckelord:
Age-reduction model, burn-in, preventive maintenance, time-dependent maintenance cost, virtual, periodic replacement, servicing strategy, minimal repair, products, decision, policies, model, reliability, systems, life
Postens nummer:
179327
Posten skapad:
2013-06-27 10:10
Posten ändrad:
2016-07-22 10:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007